KAPELE

Kapelica sv. Nikole – Rudarska Draga

sv_nikolaKapelica je uz cestu u Rudarskoj dragi, otprilike na polovini puta između Samobora i Ruda. Prema iskazu starijih ljudi, na dan sv. Nikole 1824. godine vozio se Franjo Reiser kolima iz Ruda u Samobor. Došavši do mjesta gdje je danas kapelica s brda se odvalila ogromna kamena stjena i zaustavila se tik iza njegovih kola. U znak zahvale što je tako čudesno izmakao nesreći, Reiser je na onoj kamenoj stjeni dao sagraditi kapelicu u čast sv. Nikoli, zaštitniku putnika.

Kapelica je sagrađena 1835. godine, a 1990. temeljno su je obnovili vjernici Ruda i Samobora.

Neposredno nakon Drugog svjetskog rata ukraden je kip sv. Nikole, kapela zapuštena, ali se je ipak nitko nije usudio srušiti. Novi kip prilikom obnove izrađen je u kartuziji Pleterje u Sloveniji.

Proštenje je redovito svake godine prve nedjelje u srpnju!


Kapelica Ranjenog Isusa – Lampov bregranjeni_isusKapelica se nalazi povrh zaseoka Lampov breg, na strmoj padini koja se uzdiže od glavne ceste za Rude.

Kapelicu je sagradio, odmah nakon završetka rata, 1945. ili 1946. godine, gospodin Petar Štengl s bratom i prijateljima. Za vrijeme rata, dok su neprijatelji pucali s drugog brijega na njih, oni su se skrivali u šumu u blizini mjesta gdje je danas kapelica. Kad im je bilo najteže pozvali su Boga u pomoć i zagovorili se da će nakon rata sagraditi kapelicu. I zaistra preživjeli su i ispunili obećanje. U znak zahvale dragom Boguza sačuvani život sagradili su kapelicu na čast Ranjenom Isusu. Kapelica je sagrađena od kamena, pokrivena limom i u njoj se nalazi kip Ranjenog Isusa.

Večernja misa je prvu ili drugu nadjelju u srpnju.


 

Kapelica sv. Roka – Črnac

sv_rokKapelica se nalazi iznad Ruda, na sedlu između Malog i Velikog Črnca. Po pričanju mještana kapelica je stara oko 200 godina. Ime graditelja nije poznato, ali predaja govori da ga je ugrizao bijesan pas, a za takav ugriz tadašnja medicina nije imala lijeka. Nesretni je čovjek svu nadu položio u molitvu i zavijet da će izgraditi kapelicu sv. Roku. I zaista, čovjek je ozdravio i ispunio zavjet.

Godine 1973. gospodin Dragutin Planinčić je s braćom i susjedima temeljito uredio kapelicu, postavili su dva anđela i zvono, a sljedeće godine još jedno manje zvono.

Proštenje je redovito svake godine u nedjelju poslije blagdana sv. Roka.


 

Kapelica sv. Florijana – Cerje

sv_florijanKapelica se nalazi u Cerju, pored asfaltirane ceste, na samom vrhu brijega, pored kleti g. Franje Štengl.

Taj dio Cerja zove se Tesna i pripada župi Rude, a dio preko ceste župi Kotari.

Prema rukopisu g. Krešimira Tomačeka, iz Nadbiskupskog arhiva u Zagrebu, pil sv. Florijana postoji već od 1799. godine. Izvor je kanonskih vizitacija.

Godine 1996. g. Franjo Štengl iz Ruda proširio je pil u kapelicu.

Večernja sv. misa je na dan sv. Florijana (4. svibnja).


 

Pil Majke Božje Kraljice Hrvata – Palačnik

kraljica_hrvataPil je uz usku asfaltiranu cestu koja se iz Samobora kroz Hamor penje na Palačnik, s desne strane ceste, 100 metra prije cestovnog prijevoja u Palačniku.

Pil je podignut 1933. godine brigom “Društva hrvatskih muževa” iz Samobora.

Proštenje je sredinom svibnja (pomično) sa svetom misom u 16 sati.


 

Kapelica sv. Obitelji – Rude

sv_obitelji_rKapelica se nalazi na cesti od Ruda prema Braslovju, kod mlina, iza velikog zavoja s desne strane. Kapelicu je sagradio 1932. godine g. Josip Koščica, a obnovio ju je 1992. godine g. Željko Koščica. Građena je od kamena, pokrivena limom, a u njoj se nalazi slika sv. Obitelji.


 

Kapelica Rođenja Marijina (mala Gospa) – Braslovje, Guliši

Kapelica se nalazi s gornje, lijeve strane uske asfaltirane ceste koja vodi kroz selo Braslovje do zaselka Guliši.

Kapelicu je 1914. godine sagradio g. Stjepan Kuhtić na mjestu gdje je prije bilo raspelo. U njoj je kip Majke Božje.

Večernja sveta misa je na blagdan Male Gospe (8. rujana).


 

Kapela Presvetog Trojstva – Nerze

presveto_trojstvoKapela se nalazi na povišenom položaju među vinogradima, u Nerzama, području koje pripada Braslovju. Kapela je jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s poligonalnim svetištem i zvonikom sjeverno uz svetište. Jednostavno oblikovana pročelja su rasčlanjena prozorskim otvorima unutar skošenih niša segmentnog nadvoja. Zapadni portal kapele s dovratnikom polukružnog nadvoja ima uklesanu godinu 1772. Svođena je bačvastim svodom sa susvodnicima. Dvostrešno krovište pokriveno je biber crijepom, a piramidalna kapa tornja limom. Glavni oltar je od drva, star, lijep, s kipovima Presvetog Trojstva i još četiri evanđelista. Pokrajnji oltar sv. Valentina također drven, sa slikom sv. Valentina. Na koru su male orgulje, već potpuno raspadnute.

Kapela se prvi puta spominje u kanonskim vizitacijama 1683. godine u župi Plešivica. Jači građevinski zahvat izveden je 1770/71. i to je zabilježeno na ulaznim vratima (ali nema godine izgradnje!). Sakristija se spominje prvi put 1843. godine.

Mise se održavaju više puta u godini. Na Valentinovo (14. veljače), Uskrsni ponedjeljak, Duhovski ponedjeljak, Presveto Trojstvo (proštenje) i zadnje nedjelje u listopadu kada je sveta misa zahvalnica.


 

Kapela sv. Bartola – Gregurić breg

sv_bartolKapela je smještena u selu Gregurić breg, među vinogradima i kletima.

Sagradili su je 1994. godine mještani Gregurić brega, Žganjeri. U kapeli se uz veliki drveni križ s jedne strane nalazi slika sv. Bartola, a s druge slika Majke Božje Bistričke i Majke Božje Bezgrešno Začete.

Sv. Bartol zaštitnik je vinogradara.

Večernja sveta misa je na nedjelju iza sv. Bartola (24. kolovoza).


 

Kapela sv. Obitelji – Veliki Lipovec

sv_obitelj_lKapela se nalazi u selu Veliki Lipovec. Građena je gotovo 10 godina, a blagoslovljena je 1925. godine. Sakristija joj je dograđena 1972., a 1996. je temeljito uređena. U kapeli, iznad oltara sv. Obitelji, nalazi se kip sv. Florijana, a s lijeve i desne strane su slike Srca Isusova i Srca Marijina. Na desnoj strani iznad postaja križnog puta je slika sv. Jospia s Djetetom Isusom, a u sakristiji je slika Blažene Djevice Marije.


 

Pil sv. Josipa – Veliki Lipovec

sv_josipPil se nalazi u selu Veliki Lipovec, na zavoju, s lijeve strane, kod kbr. 14.

Pil je 1911. godine sagradio g. Mato Gunčić. Danas je on potpuno obnovljen zajedničkim trudom mještana. U pilu je kip sv. Josipa.


 

Kapela sv. Alojzija – Mali Lipovec

sv_alojzijeKapela je na početku starog dijela sela Mali Lipovec. Sagradili su je mještani vlastitim trudom 1953. godine. Kapela ima jedan oltar sa slikom sv. Tri kralja iznad koje je kip sv. Alojzija. Toranj je izgrađen 1989. godine, 1990. kapela je dobila novu fasadu i sakristiju ispod tornja, a zvono je blagoslovljeno 1991. godine.

Proštenje je u nedjelju poslije sv. Alojzija i u nedjelju iza blagdana sv. Nikole.