> > >

Pregled svih hodočašća i proštenja u 2023. godini možete pronaći na kartici : HODOČAŠĆA

______________________________________

 

Četvrtak, 02.02.2023.

Rude: 12:30 – Župni vjeronauk za prvopričesnike

______________________________________

 

Petak, 03.02.2023.

Rude: 18:00 – MISA I ŽUPNI VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

______________________________________

 

Subota, 04.02.2023.

HODOČAŠĆE U KRAŠIĆ

RUDE – KRAŠIĆ:  7:00 – HODOČAŠĆE PJEŠAČENJEM U KRAŠIĆ

Rude: 15:30 – polazak autobusa za Krašić

Molim učiniti prijave za pješačenje ili dolazak popodne autobusom

______________________________________

 

KRIZMA

Kotari: 07.05.2023.

Rude: 21.05.2023.

______________________________________

 

PRVA SVETA PRIČEST

Kotari: 23.04.2023.

Rude: 14.05.2023.

______________________________________

 

 

CRKVENI TISAK – GLAS KONCILA – MAK

 

ZA  SVU DJECU SVETA NEDJELJNJA MISA JE OBVEZNA!!!