> > >

Pregled svih hodočašća i proštenja u 2019. godini možete pronaći na kartici : HODOČAŠĆA

____________________________________________________

Petak, 22.11.2019

RUDE: župni vjeronauk – Krizmanici / Prvopričesnici

 

____________________________________________________

Petak, 22.11.2019

18:00 – RUDE: PROSLAVA SV. CECILIJE -zaštitnice pjevača

 

____________________________________________________

Petak, 22.11.2019

18:30 – RUDE: Sastanak vijeća župe sv. Barbare!

 

____________________________________________________

CRKVENI TISAK – GLAS KONCILA – MAK

 

ZA  SVU DJECU SVETA NEDJELJNJA MISA JE OBVEZNA!!!