> > >

Pregled svih hodočašća i proštenja u 2022. godini možete pronaći na kartici : HODOČAŠĆA

______________________________________

Srijeda, 11.05.2022.

KOTARI: 16:00 – generalno čišćenje samostana – KOŠNJA TRAVE

______________________________________

 

Srijeda, 11.05.2022.

RUDE: 19:00 – MISA I ŽUPNI VJERONAUK ZA KRIZMANIKE

______________________________________

 

Četvrtak, 12.05.2022.

KOTARI: 17:30 – ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE!!

______________________________________

 

Petak, 13.05.2022.

RUDE: 19:00 – MISA I ŽUPNI VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE

______________________________________

 

Nedjelja, 15.05.2022.

RUDE: 09:00 – SASTANAK RODITELJA OVOGODIŠNJIH PRVOPRIČESNIKA

______________________________________

 

Nedjelja, 15.05.2022.

PALAČNIK: 17:00 – PROŠTENJE : „KRALJICA HRVATA“

______________________________________

 

PRVA SVETA PRIČEST

KOTARI – 22.05.2022. (nedjelja)

RUDE – 28.05.2022. (subota)

______________________________________

 

CRKVENI TISAK – GLAS KONCILA – MAK

 

ZA  SVU DJECU SVETA NEDJELJNJA MISA JE OBVEZNA!!!